วันเสาร์ที่ 14 พฤษภาคม พ.ศ. 2559

บอกเล่าเรื่องราวโครงการ มั่นใจทั่วไทย รถใช้ GPS

เมื่อต้นปีที่ผ่านมาวันที่ 25 มกราคม พ.ศ.2559 วงการจีพีเอสติดตามรถยนต์ต้องส่งเสียงเรียกร้องกันเสียงหลงเกิดอะไรขึ้น เมื่อกรมการขนส่งทางบกฟันธง รถจดทะเบียนใหม่ รถบรรทุกขนาดใหญ่ 10 ล้อขึ้นไป และลากจูง ต้องติดตั้ง GPS กรมการขนส่งทางบก เพื่อให้เป็นไปตามกฎกระทรวงใหม่ที่บังคับใช้ทันที และภายในปี พ.ศ.2562 รถบรรทุกขนาดใหญ่ทุกคันต้องติดตั้งให้ครบถ้วนทุกคัน วันนี้ผู้เขียนจะพาไปดูกันว่าที่มาที่ไปเป็นอย่างไร "บอกเล่าเรื่องราวโครงการ มั่นใจทั่วไทย รถใช้ GPS"

โครงการ มั่นใจทั่วไทย รถใช้ GPS
แนวทางสำหรับโครงการนี้ ก็คือต้องการใช้เทคโนโลยีเป็นเครื่องมือในการยกระดับความเชื่อมั่นของประชาชนจะได้รับการบริการที่ดีขึ้น มีคุณภาพ มีความปลอดภัยในการใช้ถนนหนทางในประเทศ รวมถึงบังคับให้ผู้ประกอบการรถสาธารณะ และผู้ประกอบการรถบรรทุกขนาดใหญ่ต้องมีส่วนร่วมในการรับผิดชอบชีวิตการเดินทางบนทางหลวงของประเทศ แน่นอนที่สุดโครงการนี้บริหารจัดการโดยกรมการขนส่งทางบกนั่นเอง
 แนวทางในการดำเนินการต้องใช้ระบบ GPS ร่วมกันกับเครื่องแสดงตัวตน(เครื่องอ่านใบขับขี่) จากนั้นให้ผู้ประกอบการจีพีเอสเชื่อมต่อข้อมูลเข้ากับเซิร์ฟเวอร์ของกรมการขนส่งทางบก โดยใช้มาตรฐานแบบเวบเซอร์วิส ภาษาทางคอมพิวเตอร์เรียกว่า SOA 
 ใครบ้างที่ต้องเข้าร่วมโครงการนี้ กลุ่มเป้าหมายรถโดยสารสาธารณะ ได้แก่ รถโดยสารสาธารณะและรถตู้ ทุกประเภททุกคัน รถแท็กซี่ ดูแล้วกรมการขนส่งทางบกมีความตั้งใจจริงที่จะใช้เทคโนโลยีควบคุมจัดการระบบนี้ให้มีประสิทธิภาพ ผ่านโครงการ มั่นใจทั่วไทย รถใช้ GPS
 นอกจากนั้นยังรวมถึง กลุ่มเป้าหมายรถบรรทุก รถลากจูง รถบรรทุกใหญ่ทุกคัน กล่าวสั้น ๆว่ารถบรรทุก 10 ล้อขึ้นไปทุกคัน เพื่อให้มีการบังคับการใช้งานให้ถูกต้องตามกฎหมายจราจรบ้านเรา

สิ่งที่กรมการขนส่งทางบกคาดหวังว่า ประชาชนได้รับบริการที่ดี มีคุณภาพและปลอดภัย ผู้ประกอบการบริหารจัดการเครือข่ายด้วยการควบคุมและติดตาม กรมการขนส่งทางบกบริหารจัดการระบบขนส่งสาธารณะอย่างมีประสิทธิภาพและยั่งยืน ด้วย ศูนย์บริหารจัดการข้อมูล GPS