วันพฤหัสบดีที่ 31 ตุลาคม พ.ศ. 2556

GV1005 Fuel Refill Report (Detail) การออกรายงานการตรวจสอบการใช้น้ำมันเชื้อเพลิง

ขั้นตอนที่ 1 เข้าสู่ระบบจากเมนู Login โดยชื่อผู้ใช้และรหัสผ่านที่ได้รับจากทางบริษัทฯ http://www.gps-vehicle.com
gps tracker


ขั้นตอนที่ 2 ป้อนชื่อผู้ใช้และรหัสผ่านจากนั้นระบบจะนำเข้าสู่หน้าจอหลักของการใช้งาน
จีพีเอสติดตามรถ


ขั้นตอนที่ 3 หลังจากเข้าสู่หน้าจอหลักให้เลือกไปที่ Report มุมซ้ายมือบน เลือกไปที่ View Report
GV1005  Fuel Refill Report (Detailed)

จีพีเอสติดตามรถยนต์


ขั้นตอนที่ 4 จากนั้นระบบจะพาเข้าสู่หน้าจอการดูรายงาน ตามรูป ช่องเวลาให้เลือก Daily (ทีละวัน) เลือกวันที่ 31/10/2556 TagID เลือกไปที่ทะเบียนรถในที่นี้เลือก รถทดลอง01 กด Generate เพื่อสร้างรายงาน จะได้รายงานการเติมน้ำมัน (รายละเอียด) ดังรูป
จีพีเอสติดตาม

ขั้นตอนที่ 5 เราจะพบว่าวันที่ 31 ต.ค. 2556 ไม่มีการเติมน้ำมัน ให้เราสร้างรายงานแบบรายสัปดาห์ (Weekly) แทนตามรูป จากรูปเราจะเห็นว่าในระหว่างวันที่ 28 ต.ค. - 4 พ.ย. 2556 มีการเติมน้ำมัน 1 ครั้งในวันที่ 29 ต.ค. 2556  เวลา 18.46 น. ที่ถนน บางปะกง - ฉะเชิงเทรา ตำบล ลาดขวาง จังหวัดฉะเชิงเทรา ปริมาณน้ำมันก่อนเติม 8.7 ลิตร หลังเติมมีน้ำมัน 69.9 ลิตร เติมน้ำมันไปทั้งสิ้น 59.5 ลิตร

จีพีเอสติดตามรถบรรทุก


ขั้นตอนที่ 6 การสร้างรายงานการเติมน้ำมันเชื้อเพลิง GV1005 Fuel Refill Report (Detailed) สามารถออกรายงานย้อนหลังเป็นรายเดือน เพื่อตรวจสอบย้อนหลังการเติมน้ำมันเชื้อเพลิงได้อย่างถูกต้องแม่นยำ เราสามารถพิมพ์กราฟประกอบการเติมน้ำมันตามรูป
จีพีเอสติดตามรถขนส่ง

ขั้นตอนที่ 7 ไปที่เมนู Windows ตรงกลางจอด้านบนเลือก Graph ช่อง Vehicle ให้เลือกทะเบียนรถ ช่อง Field A เลือก Fuel level ช่อง Field B ว่างไว้ Graph type เลือก Step ส่วนวันที่ เลือกวันที่ 29 ต.ค. 2556 จะปรากฎกราฟจากหน้าจอดังรูป จะแสดงระดับน้ำมันเชื้อเพลิงที่เติมจากกราฟเพื่อเปรียบเทียบกับรายงาน GV1005 
gps tracker


 เช่ารถ H1 ขับเอง

ติดต่อ

บริษัท ไทย พรอสเพอรัส ไอที จำกัด
133/241 หมู่ 5 ลุมพินีคอนโดทาวน์รัตนาธิเบศร์
ต.บางกระสอ อ.เมือง จ.นนทบุรี 11000
โทร. 0-2149-5009
http://www.tpit.co.th
จีพีเอสติดตามรถยนต์ | gps ติดรถบรรทุก | gps ติดตามรถ
rev01 12/11/2013