วันเสาร์ที่ 9 พฤศจิกายน พ.ศ. 2556

BC1000 BreadCrumb Vehicle State รายงานเส้นทางในการใช้งานยานยนต์

วันนี้ผู้เขียนจะได้แนะนำรายงานเส้นทางในการใช้งานยานยนต์ที่แสดงทุกๆสถานที่ในแต่ละวัน หรือว่า "BreadCrumb" ในรายงานฉบับนี้ผู้เขียนได้ปรับปรุงเพิ่มเติมการแสดงค่าดังรายการต่อไปนี้

สถานะของเครื่องยนต์ (Engine State)
ON มีการติดเครื่องยนต์
OFF ดับเครื่องยนต์

สถานะของยานยนต์ (Vehicle State)
STOP  หมายถึง สถานะเครื่องยนต์ OFF และไม่มีความเร็ว (Speed = 0 กิโลเมตรต่อชั่วโมง)
RUN   หมายถึง สถานะเครื่องยนต์ ON  และมีความเร็ว (Speed > 0 กิโลเมตรต่อชั่วโมง)
IDLE  หมายถึง สถานะเครื่องยนต์ ON และไม่มีความเร็ว (Speed = 0 กิโลเมตรต่อชั่วโมง)

ความแตกต่างของรายงาน BC1000 BreadCrumb Vehicle State และ EV1000 Event Rule (IDLE, RUN, STOP) หลักๆ ก็คือรายงาน BC1000 จะนำข้อมูลดิบที่ไม่ได้ประมวลผลมาแสดงกล่าวคือ รายงานจะแสดงค่าทุกๆ สถานที่และเวลาในแต่ละวัน ส่วนรายงาน EV1000 Event Rule ( IDLE, RUN, STOP)นำข้อมูลดิบมาประมวลผล และแบ่งตามหมวดหมู่ให้ดูง่ายและสะดวกกว่า ซึ่งผลลัพธ์ที่ออกมาจะคล้ายๆ กัน พูดประสาชาวบ้านก็คือ หากจะพิมพ์เอกสาร(hard copy) สำหรับรายงาน BC1000 ก็ขนกระดาษออกมาสักครึ่งรีมต่อรถ 1 คัน 1  วัน เป็นต้น

หมายเหตุ รายงานเวลาโปรแกรมทำงานจะต้องใช้เวลามากเพราะเป็นข้อมูลดิบที่ต้องแสดงทุกๆสถานที่ในแต่ละวัน

ขั้นตอนที่ 1 เคลื่อนเม้าส์ไปที่เมนู รายงานมุมบนซ้ายมือ เลือกรายการ BC1000 BreadCrumb Vehicle State
จีพีเอสติดตามรถ


ขั้นตอนที่ 2 ป้อนค่าที่ต้องการ ในช่วงเวลา(Period)ให้เลือก Daily ส่วนเลขประจำตัวผู้ใช้ (UserID) ให้เลือกทะเบียนรถทึ่ต้องการแสดง สำหรับรายงาน BC1000 BreadCrumb Vehicle State แนะนำให้เลือกออกรายงานแบบ Daily เท่านั้น
จีพีเอสติดตามรถยนต์


หลังจากดำเนินการเสร็จสมบูรณ์ ก็จะได้รายงานตามรูปข้างบน ประกอบไปด้วย วันที่และเวลา สถานะเครื่องยนต์ สถานะยานยนต์ ความเร็ว และสถานที่ที่บันทึกข้อมูล ดูจากฟิลด์วันที่และเวลาจะแสดงตำแหน่งทุกๆ นาทีที่มีการบันทึกข้อมูล

ขั้นตอนที่ 3 ลองมาดูประโยชน์ของรายงาน BC1000 BreadCrumb Vehicle State กันบ้างตามรูป ผู้เขียนได้จับภาพเอามาเฉพาะส่วนเพื่อให้เห็นสถานะยานยนต์ แบบ STOP , RUN และ IDLE เพื่อให้เห็นภาพประโยชน์ของการนำรายงานไปใช้งาน

จีพีเอสติดตาม


 เช่า h1 ขับเอง

ในส่วนของการออกรายงานผู้เขียนจะได้ทะยอยอัพเดทข้อมูลรายงานแบบอื่นๆเพิ่มเติมเรื่อยๆ สิ่งที่สำคัญคือรายงานที่ผู้เขียนจะได้นำตัวอย่างรายงานเพื่อนำส่งกรมการขนส่งทางบก เพื่อขอใบอนุญาตในโอกาสต่อไป สนใจข้อมูลเพิ่มเติม หรือต้องการทดสอบการใช้งานได้ที่


บริษัท ไทย พรอสเพอรัส ไอที จำกัด
133/241 หมู่ 5 ลุมพินีคอนโดทาวน์รัตนาธิเบศร์
ต.บางกระสอ อ.เมือง จ.นนทบุรี 11000
โทร. 0-2149-5009
http://www.tpit.co.th

GPS ติดตามรถยนต์ | GPS ติดรถบรรทุก | GPS Tracking
หรือจดหมายมาโดยตรงที่

supakitd at gmail.com

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น