วันอังคารที่ 20 ตุลาคม พ.ศ. 2558

แจ้งเตือนเมื่อมียานพาหนะเคลื่อนที่เข้ากรอบพื้นที่ ตอนที่ 1

สวัสดีกันอีกครั้งหนึ่งสำหรับเวบบล็อกดี ๆ ของคนทำจีพีเอสติดตามรถยนต์ ผ่านการอัพเดทกันเป็นประจำสม่ำเสมอเพื่อเป็นการแนะนำขั้นตอนการใช้งานซอฟต์แวร์ระบบติดตามรถยนต์ให้ได้เต็มที่และมีประสิทธิภาพสูงสุด สำหรับเนื้อหาในวันนี้จะค่อนข้างซีเรียสนิดหน่อยเพราะมีหลากหลายคำถามจากลูกค้าที่ใช้งานซอฟต์แวร์ระบบติดตามรถยนต์ว่า หากยานพาหนะมีการวิ่งเข้าออกพื้นที่จะต้องการให้แจ้งเตือนสามารถทำได้ไหม หากทำได้ต้องทำยังไง

เนื้อหาในวันนี้จะเป็นการนำเสนอขั้นตอน "แจ้งเตือนเมื่อมียานพาหนะเคลื่อนที่เข้ากรอบพื้นที่" ผู้เขียนจะขอแบ่งเนื้อหาออกเป็น 2 หัวเรื่องด้วยกันดังต่อไปนี้

เรื่องแรก  วิธีการตั้งค่ากรอบพื้นที่ ก็คือการสร้างขอบเขตพื้นที่หรือโซนพื้นที่ เช่น เฉพาะพื้นที่จังหวัดนนบทุรีเป็นต้น

เรื่องที่สอง วิธีการสร้างเหตุการณ์ในการแจ้งเตือน รวมถึงวิธีการแจ้งเตือนสำหรับเนื้อหาในตัวอย่างจะเป็นการแจ้งเตือนผ่านอีเมลล์ เมื่อพร้อมกันแล้วเราไปดูวิธีการตั้งค่ากรอบพื้นที่กันว่าสามารถทำได้ยังไง

ขั้นตอนที่ 1 เมื่อล็อกอินเข้าสู่ระบบได้แล้วให้เลือกไปที่ กรอบพื้นที่ บริเวณหน้าต่างด้านล่างของแผนที่


 ขั้นตอนที่ 2 จะปรากฏหน้าต่างใหม่ขึ้นมาให้เลือกไปที่ Geofence mode


 ขั้นตอนที่ 3 จากนั้นให้เลือกไปที่ New polygon หรือกรอบพื้นที่แบบหลายเหลี่ยม

 ขั้นตอนที่ 4 เลือกไปที่แผนที่จากนั้นทำการล้อมกรอบพื้นที่ อาจจะเลือกเฉพาะพื้นที่โรงงาน หรือพื้นที่ในเขตกรุงเทพมหานคร อันนี้สามารถลากเข้าออกขยับเม้าส์ได้สะดวกตามแต่ความต้องการ ปรับเปลี่ยนแก้ไขได้ในอนาคต

 4.1 ให้กำหนดจุดแบบหลายเหลี่ยมบนแผนที่(polygon) การกำหนดกรอบพื้นที่นี้สามารถปรับเปลี่ยนโดยการเลื่อนเม้าส์ที่ขอบรูป 

4.2  ให้ตั้งชื่อ Inside_alarm และให้ทำการกดบันทึกเป็นอันสิ้นสุดกระบวนการตั้งค่ากรอบพื้นที่

4.3  ให้เลือกที่ขั้นสูง--> New เป็นการสร้าง tag ใหม่สำหรับส่งค่าพารามิเตอร์ไปยังขั้นตอนการสร้างกฏเกณฑ์แนะนำให้ตั้งชื่อเป็นภาษาอังกฤษ เพื่อให้ระบบเข้าใจตัวแปรนี้ ตามตัวอย่างตั้งชื่อว่า inside_alarm

4.4 ให้เลือกที่บล็อก inside_alarm ที่ได้สร้างใหม่จากข้อ 4.3

4.5 กดบันทึก เพื่อเป็นการจัดเก็บข้อมูลที่ได้สร้างขึ้นมาในระบบ


 สรุปได้ว่าการสร้างกรอบพื้นที่สามารถทำได้ตามตัวอย่างขั้นต้น สำหรับเนื้อหาสำหรับการแจ้งเตือนจะยกยอดไปเขียนอีกในอีกหนึ่งบทความ แจ้งเตือนเมื่อยานพาหนะเคลื่อนที่เข้ากรอบพื้นที่ ตอนที่ 2 เพราะเนื้อหาหากยืดยาวเกินไปก็อาจทำให้เกิดความล้าในการทดลอง อย่างไรก็ตามประโยชน์จากการใช้งานระบบติดตามรถยนต์จะยังคงอัพเดทเรื่องราวดี ๆอยู่สม่ำเสมอ เพื่อให้การใช้งานซอฟต์แวร์ของเราเต็มประสิทธิภาพสูงสุด สำหรับตัวอย่างที่ผู้เขียนกำลังทดสอบนบทความนี้ต้องยกประโยชน์ให้กับอุปกรณ์ Ruptela FM-Eco4+ สินค้ายุโรปนำเข้าจากผู้ผลิตโดยตรงมั่นใจได้ทั้งคุณภาพของสินค้าและบริการหลังการขาย
ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น