วันจันทร์ที่ 18 พฤษภาคม พ.ศ. 2558

ออกรายงานการการใช้รถยนต์ประจำวัน TR2001TH Fuel รายละเอียดเคลื่อนที่และหยุดนิ่ง Trip & Idle (Detailed)

ยินดีต้อนรับสู่ thailandgpstracker.com นำเสนอรายงานการใช้รถยนต์ประจำวัน TR2001TH Fuel รายละเอียดเคลื่อนที่และหยุดนิ่ง Trip & Idle (Detailed)  รายงานฉบับนี้เป็นการปรับปรุงจากรายงาน TR2001 Trip & Idle (Detailed) เดิม โดยการเพิ่มฟิลด์ระดับน้ำมันเพื่อใช้ประกอบในรายงานด้วย

ก่อนอื่นต้องทำความเข้าใจของสถานะการใช้งานยานพาหนะในแต่ละวันก่อน การบันทึกค่าในระบบ GPS จะแบ่งเป็น 2 แบบด้วยกันคือ

Trip คือระยะทางและเวลาที่จับด้วย GPS ว่ามีการเคลื่อนที่ของยานพาหนะ
Idle คือระยะทางและเวลาที่จับด้วย GPS ว่าไม่มีการเคลื่อนที่ของยานพาหนะเป็นเวลา 2 นาที


ส่วนรายงานเหตุการณ์ EV1000TH จะเป็นรายงานสถานะต่างๆ ของยานพาหนะจากเงื่อนไขที่ซอฟต์แวร์สร้างขึ้นมาดังเงื่อนไขต่อไปนี้
Engine On เมื่อมีการเปิดสวิทช์กุญแจ ระบบจะบันทึกเหตุการณ์
Stop เมื่อมีการปิดสวิทช์กุญแจนานกว่า 5 นาที ระบบจะบันทึกเหตุการณ์
Idle เมื่อมีการเปิดสวิทช์กุญแจและไม่มีความเร็วนานกว่า 5 นาทีระบบจะบันทึกเหตุการณ์

เราสามารถใช้แค่ 2 รายงานนี้เพื่อสรุปการใช้งานของยานพาหนะในแต่ละวันได้อย่างแม่นยำและเต็มประสิทธิภาพ ประโยชน์ของรายงานนี้ก็จะได้ทราบรายงานประจำวันว่ารถเคลื่อนที่เมื่อไหร่ และหยุดนิ่งเมื่อไหร่ พร้อมทั้งระบุตำแหน่งที่หยุดนิ่ง ระดับน้ำมันเชื้อเพลิงประกอบด้วย ทำให้ง่ายในการตรวจสอบการใช้น้ำมันเชื้อเพลิงที่อาจผิดปกติได้เป็นอย่างดี

ตัวอย่างของรายงาน TR2001TH Fuel จะแสดงเวลาเริ่มต้น เวลาสิ้นสุด เคลื่อนที่/หยุดนิ่ง ระยะทาง(จีพีเอส) ระดับน้ำมัน ความเร็วสูงสุด ความเร็วเฉลี่ย ตำแหน่งเริ่มต้น และ ตำแหน่งสิ้นสุด

ผู้เขียนยังมีบทความดีๆ จากเวบไซต์ thaigpstrack.com อีกหนึ่งเวบไซต์ สามารถเข้าไปติดตามกันได้เน้นเนื้อหากระชับอ่านง่าย ศึกษาและทำความเข้าใจได้ทันที

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น