วันอังคารที่ 6 ตุลาคม พ.ศ. 2558

สร้างบัญชีรายชื่อผู้ใช้ใหม่ ให้มีสิทธิ์เฉพาะกลุ่มของตัวเองเท่านั้น

ยินดีต้อนรับสู่เวบบล็อกของผู้ให้บริการระบบติดตามรถยนต์ หลังจากที่ผู้เขียนได้ส่งมอบงานไปได้สักสองสามเดือน ทางลูกค้าต้องการจัดกลุ่มอปุกรณ์ติดตามรถยนต์ ประมาณกลุ่มละ 5 เครื่องเรียงไปตามลำดับตามตัวอย่าง ในแต่ละกลุ่มมีบัญชีรายชื่อใหม่ที่สามารถมองเห็นอุปกรณ์ในกลุ่มเหล่านั้น บัญชีใหม่ต้องการชื่อ RG01, RG02, ..., RG18

ตัวอย่างที่ต้องการ
RG01  มีอุปกรณ์ที่เป็นสมาชิกในกลุ่มคือ bpn01,bpn02,bpn03,bpn04,bpn05
RG02  มีอุปกรณ์ที่เป็นสมาชิกในกลุ่มคือ bpn06,bpn06,bpn08,bpn09,bpn10
.
.
RG18 มีอุปกรณ์ที่เป็นสมาชิกในกลุ่มคือ bpn76,bpn77,bpn78,bpn79,bpn80

การดำเนินการขั้นต้นจริงๆ แล้วระบบ GPS TRACKER ของเราสามารถทำได้เพียงแต่ว่ามีขั้นตอนในการดำเนินการ และมีความสลับซับซ้อนพอสมควร ผู้เขียนจะขอแบ่งวิธีการดำเนินการเป็นขั้นตอนดังต่อไปนี้

ขั้นตอนที่ 1 เป็นการสร้างสมาชิกใหม่ RG01, RG02, ... , RG18 เป็นสมาชิกประเภทโอเปอเรเตอร์ ขณะที่สร้างให้กำหนดสมาชิกในกลุ่มใหม่ไว้เลยกลุ่มละ 5 เครื่อง ให้เลือกไปที่ Add new User
GPS รถบรรทุก

ขั้นตอนที่ 2 จากนั้นจะปรากฏหน้าต่าง User ใหม่ขึ้นมาตามรูป ให้เราทำการเลือกถัดไป จะเป็นขั้นตอนของรายละเอียด ในช่อง Username ให้ป้อนชื่อผู้ใช้ RG01 และรหัสผ่านในช่อง Password ช่องชื่อให้ใช้ชื่อเดียวกับช่อง Username ในตัวอย่างคือ RG01 เลือกข้ามไปที่ บทบาท
GPS TRACKING


ขั้นตอนที่ 3 ในขั้นตอนนี้เราจะต้องกำหนดสิทธิให้กับผู้ใช้ RG01 ตามตัวอย่างให้กำหนดเป็น Operator และกำหนด Tags สิ่งที่สำคัญคือกลุ่มของอุปกรณ์ที่เป็นสมาชิกกลุ่มต้องประกอบไปด้วย bpn01, bpn02, bpn03, bpn04 และ bpn05 ตามลำดับ จากนั้นกด Save เพื่อบันทึกข้อมูล วนซ้ำกลับไปทำขั้นตอนที่ 1 ใหม่จนได้ครบ RG18
จีพีเอสยานยนต์
ขั้นตอนที่ 4 หลังจากเราสร้างผู้ใช้ใหม่ได้ครบทั้ง 18 ชื่อแล้วขั้นตอนต่อไปจะเป็นการสร้างสิทธิ์ให้แต่ละกลุ่ม ให้คลิกไปที่ ผู้ดูแล --> Features เลือกไปที่ Create Copy ตั้งชื่อกลุ่มใหม่เป็น RG01_Operator


GPS ติดตามรถขนส่ง

จากนั้น ต้องกำหนดให้กลุ่ม RG01_Operator มีสมาชิกก็คือผู้ใช้ RG01  ตามตัวอย่าง

จีพีเอสติดตามรถยนต์

ขั้นตอนที่ 5 เป็นการกำหนดสิทธิ์ในการมองเห็นอุปกรณ์ในกลุ่มของตนเองเท่านั้น เลือกไปที่ ผู้ดูแล --> มุมมอง


GPS มอเตอร์ไซค์

ขั้นตอนที่ 6 หลังจากสร้างมุมมองได้ครบถ้วย เราจะลองทดสอบมุมมอง RG01_Operator ดู ให้เลือกไปที่แสดงมุมมองเปลี่ยนไปเป็น RG01_Operator

จีพีเอสกันรถหายจากนั้นซอฟต์แวร์จะแสดงมุมมองเฉพาะทั้ง 5 อุปกรณ์ของ RG01_Operator ตามตัวอย่าง

GPS TRACKER

ขั้นตอนที่ 7 หลังจากสร้างผู้ใช้ครบถ้วนแล้ว ให้ย้อนกลับไปแก้ไขผู้ให้ตามตัวอย่างให้เฉพาะผู้ใช้ RG01 เป็นสมาชิกของ RG01_Operator เท่านั้นเพื่อจำกัดสิทธิให้การมองเห็นกลุ่มอุปกรณ์อื่นๆ ให้ทำการยกเลิกการเป็นสมาชิกของ _Operator
GPS กันรถหาย


จะเห็นว่าขั้นตอนทั้งหมดทำได้ไม่ยากแต่ต้องอาศัยเวลา หากมีเรื่องราวดี ๆ ที่เป็นประโยชน์เหล่านี้ทางผู้เขียนมีความยินดีเป็นอย่างยิ่งที่จะได้นำเสนอวิธีการ เพื่อนำไปใช้งานซอฟต์แวร์ระบบติดตามรถยนต์ได้เต็มที่และมีประสิทธิภาพสูงสุด

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น